26-05-2015 Hypermobiliteitssyndroom en adolescenten met pijn (samen met KG)

Hypermobiliteit en chronische pijn komen regelmatig voor bij kinderen en kunnen de ontwikkeling van een jongere negatief beïnvloeden. Het hypermobiliteitssyndroom (HMS) is een nog vrij onbekende chronische aandoening. Kinderen met hypermobiliteit ervaren in de ontwikkeling van de motoriek beperkende factoren die een negatieve impact kunnen hebben op mogelijkheden in de toekomst en het dagelijks leven. In de meerderheid van de gevallen is er sprake van benigne hypermobiliteit en is geen aanvullende diagnostiek noodzakelijk. Welke kinderen met hypermobiliteit moet je als jeugdarts verwijzen en welke diagnostiek is dan geïndiceerd? Wat kan in de revalidatie voor een kind met hypermobiliteit gerealiseerd worden? Chronische pijn kan bij jongeren leiden tot forse beperkingen in het dagelijks leven, met o.a. schoolverzuim. Wetenschappelijk onderzoek vindt plaats naar chronische pijn bij adolescenten en volwassenen, het vernieuwen van de revalidatie zorg met de nadruk op de zorg voor patiënten met chronische pijn, zodat de kwaliteit van leven en de mate van sociale participatie van deze patiënten kan worden verhoogd. Hoe breng je als jeugdarts een risicoprofiel voor disfunctioneren chronische pijn in kaart? Wanneer verwijs je een jongere naar de revalidatiegeneeskunde? Eveneens spelen bij chronische pijn psychosociale factoren vaak een rol. Wat kan de revalidatiegeneeskunde op zo’n moment bieden? Tijdens deze avond geven de sprekers enkele handvatten bij de beoordeling van kinderen en adolescenten met hypermobiliteit en chronische pijn.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. S. Straetemans, kinderarts endocrinologie, MUMC
Mw. drs. M. Jaminon, jeugdarts KNMG, Orbis Jeugdgezondheidszorg

Programma

19.00 – 19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.35 – 20.10 uur
Wanneer is lenig té lenig?
Mw. dr. M. Klaassens
Download de presentatie

20.10 – 21:00 uur
Wat kan in de revalidatie voor een kind met hypermobiliteit gerealiseerd worden. Zin en onzin?
Hr. dr. E. Rameckers
Download de presentatie

21.00 – 21.50 uur
Beperkt door pijn en/of hypermobiliteit. Revalideren bij chronische pijn
Mw. prof. dr. J. Verbunt
Download de presentatie
Mw. drs. E. Spek
Download de presentatie

21.50-22.10 uur
Discussie
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. dr. M. Klaassenskinderarts Erfelijke & Aangeboren aandoeningen, MUMC
Hr. dr. E.A.A. Rameckerskinderfysiotherapeut Franciscusoord/onderzoeker MUMC
Mw. prof. dr. J.A.M.C F. Verbuntrevalidatiearts MUMC/Adelante
Mw. drs. E. Spekpsycholoog, afdeling revalidatiegeneeskunde MUMC/ Adelante