Jaarprogramma 2015-2016

By 13 juli 2015 Niet gecategoriseerd No Comments

22 september 2015 Echtscheiding/vechtscheiding en hoe nu verder
Echtscheiding komt steeds vaker voor en helaas neemt ook het aantal vechtscheidingen toe. Kinderen worden daar vaak de dupe van aangezien de kinderen geen keuze willen/kunnen maken.
Wat bieden de verschillende hulpverleners( Xonar, Humanitas) voor ondersteuning aan deze ouders en kinderen? Tevens wordt de juridische kant belicht: wat betekent het voor ouders als er mediation wordt ingezet, wat zijn hier de juridische aspecten aan.

20 oktober 2015 Capita Selecta
Op deze PAOG avond zullen een drietal actuele onderwerpen binnen de Jeugdgezondheidszorg gepresenteerd worden. De actualiteit bepaalt welke onderwerpen gekozen worden.

24 november 2015 Armoede en sociaaleconomische gezondheidsverschillen: de betekenis van Jeugdgezondheidszorg.
In het onderzoeksrapport “Kinderen in Tel” van het Verwey-Jonker Instituut (2014) wordt beschreven dat het aantal kinderen in armoede in Nederland blijft toenemen. Na een aanvankelijke daling tussen 2006 en 2009 blijven de aantallen onverminderd stijgen. In 2012 telt men 197.380 kinderen in armoedesituaties in Nederland. Het percentage kinderen in armoedesituaties loopt op van 3,7% in Zeeland tot 7,7% in Zuid-Limburg (kinderen in een uitkeringsgezin).
Armoede beïnvloedt de gezondheidssituatie van kinderen. Stijgende armoedecijfers vragen onze aandacht vanuit Jeugdgezondheidszorg.
Wat betekent armoede voor de gezondheidssituatie van kinderen nu, en op de langere termijn?
Wat kan Jeugdgezondheidszorg betekenen voor deze kinderen? Kan Jeugdgezondheidszorg bijdrage leveren aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen?
Vanuit verschillende invalshoeken zullen de sprekers deze onderwerpen met U doornemen.

26 januari 2016 Kinderneurologie (i.s.m. Kindergeneeskunde).
Het signaleren van neurologische afwijkingen in de Jeugdgezondheidszorg is complex.
Wat is neurologisch gezien normaal en wat is niet normaal? Wanneer moet de jeugdarts verwijzen voor verdere diagnostiek?
De meest voorkomende kinderneurologische aandoeningen, normale en abnormale ontwikkeling van het kind, passeren tijdens deze avond de revue. Tevens komen nieuwe ontwikkelingen in de kinderneurologie aan bod.
De exacte onderwerpen zullen bepaald worden in overleg met de sprekers.

22 maart 2016 Infant Mental Health
In de jeugd-GGZ is een grote ontwikkeling ingezet, met steeds meer aandacht voor het jonge kind.
Vanuit de Infant Mental Health wordt veel onderzoek gedaan waarbij het jonge kind, en de ouder-kind relatie centraal staat. Ook vindt op dit gebied steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats.
Door toonaangevende sprekers wordt, vanuit de theorie van de IMH, deze ontwikkelingen toegelicht en verbindingen gelegd met de praktijk van de Jeugdgezondheidszorg.

24 mei 2016 Eetproblemen
De afgelopen jaren is dit onderwerp al aan bod geweest waarbij met name ingegaan is op voedselallergie en een aantal eetstoornissen als anorexia en boulimia.
Tijdens deze avond zal ingegaan worden op een aantal andere thema’s rond voeding zoals eet-en slikproblemen, smaakontwikkeling en voedselweigering.

28 juni 2016 MOE-landers (Midden & Oost Europa) en andere nieuwkomers
In de regio Noord Limburg verblijven 20.000 arbeidsmigranten, 90% is afkomstig uit Polen.
Er zijn veel migranten die voor een tijd naar Nederland komen. Maar er zijn ook gezinnen die al jaren in Nederland wonen en werken. Landelijke politiek erkent dat zij een permanent onderdeel van onze samenleving kunnen worden en vraagt naar aanleiding van ervaringen met Turkse en Marokkaanse gastarbeiders aandacht voor tijdige integratie. De Jeugdgezondheidszorg moet alle kinderen in beeld houden. Wat zijn de kenmerken van deze kinderen, hoe ervaren zij hun gezondheid, gaan ze naar kinderopvang en naar school, hoe zien zij hun toekomstperspectief?