Jaarprogramma 2017-2018

26 september 2017 Leerproblemen en leerstoornissen
In Limburg ligt het percentage laaggeletterdheid beduidend hoger dan in de rest Nederland. Niet ‘automatisch’ kunnen lezen en rekenen levert aanzienlijke beperkingen op in het maatschappelijk functioneren dat kan leiden tot o.a. kans armoede, schooluitval en een laag uitstroomniveau in het onderwijs. Dyslexie en dyscalculie zijn de twee meest frequent beschreven en onderkende leerstoornissen. Ze komen elk voor bij 2 – 5% van de bevolking, in driekwart van de gevallen in combinatie met elkaar. Vandaag richten we ons op de praktijk en mogelijkheden van diagnostiek en behandeling


31 oktober 2017 “(te)Kwetsbaar ouderschap”?

Op deze avond maken we kennis met “Team Rijlaarsdam”, opgezet door Connie Rijlaarsdam, die is gekozen tot “Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg van 2016”. Zij presenteert hun werkwijze die er op is gericht dat kwetsbare ouders in deze fase van hun leven geen kind krijgen.
Vervolgens neemt prof. Paul Helders ons mee bij zijn vraagstelling “bestaat er zoiets als een foetaal geheugen”? De avond wordt afgesloten door dr. Roseriet Beijers, univ. docent, die onderzoek doet naar effecten van prenatale stress en de effecten hiervan op de latere gezondheid van kinderen.


28 november 2017 Vragenlijsten in de JGZ

Het gebruik van signalerings- en screeningsinstrumenten in de vorm van vragenlijsten is belangrijk in de JGZ om effectief en efficiënt tot een oordeel te komen. Verantwoord en correct gebruik van dergelijke meetinstrumenten vereist van JGZ-professionals dat zij adequate kennis hebben van de meeteigenschappen van de gebruikte instrumenten. Die kennis is essentieel voor de interpretatie van de resultaten in relatie tot de eigen observaties in de praktijk; en onmisbaar voor een verantwoorde probleemanalyse, een inschatting van de prognose en het indiceren en monitoren van gepersonaliseerde interventies.


23 januari 2018 Kinderorthopedie en nieuwe verslavingen (samen met kindergeneeskunde)

Zowel jeugd- als kinderartsen zien regelmatig met kinderen met afwijkingen aan de rug (scoliose, kyfose) en de voeten (klompvoet, standsafwijkingen). Ingegaan wordt op de recentste inzichten en behandelwijzen.
Jongeren gebruiken een aantal ‘nieuwe’ drugs zoals GHB, lachgas, ketamine, XTC en stikstofpatronen. Vaak in combinatie met alcohol. Ook excessieve inname van energiedrankjes is niet ongewoon. Hoe is de werking, wat zijn de gevaren en wat te doen bij overdosering?

27 maart 2018 Capita selecta
Op deze avond zullen een aantal gevarieerde onderwerpen de revue passeren.
De laatste ontwikkelingen met betrekking tot SOLK problematiek zullen aan de orde komen. De andere onderwerpen worden nog nader bepaald aan de hand van de actualiteit binnen de JGZ.

22 mei 2018 Kindermishandeling
Kindermishandeling is een onderwerp dat bij eenieder hoog op de agenda staat. We krijgen allemaal regelmatig een casus. Wat zijn nu de cijfers, de actualiteiten en aandachtspunten van kindermishandeling.

26 juni 2018 JGZ: Angst en KOPP/KVO
In verband met preventie van angststoornissen is het de taak van de JGZ-professional om in te schatten of er bij een kind/jongere sprake is van normale angst, of dat het gaat om angst die behandeld dient te worden. Deze avond gaat deels over angsten bij kinderen/jongeren.
Het tweede deel van de avond gaat over het thema KOPP/KVO: wanneer kinderen in een situatie zitten waarin (één van de) ouders psychische of verslavingsproblemen heeft, is er voor deze kinderen per definitie sprake van een kwetsbare situatie.