Jaarprogramma 2020-2021

22 september 2020 Taalontwikkeling en (laag)geletterdheid
Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. De gezondheidssituatie van geletterde mensen is in veel opzichten beter dan die van mensen die moeite hebben met taal, lezen en schrijven. De Jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke rol bij zowel het signaleren van laaggeletterdheid bij ouders, als bij het monitoren van de taalontwikkeling van kinderen en jeugdigen, het voorlichting geven over de normale taalontwikkeling en het adviseren over het stimuleren van de taalontwikkeling. Signalen van een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis worden door JGZ-professionals begeleid.

27 oktober 2020 Mensen met een licht verstandelijke beperking
Binnen de JGZ voor ouders of jeugdigen met een LVB kunnen een aantal specifieke aspecten aan de orde zijn. Welke psychiatrische problemen kunnen spelen bij deze mensen? De ethische vraag: hoe gaan we om met hun autonomie en hoe verhoudt zich dat tot eventuele dwang en drang? Ook seksualiteit en seksuele voorlichting bij licht verstandelijk beperkten komen aan de orde.

24 november 2020 Capita selecta
Deze avond gaan wij in op drie gevarieerde onderwerpen: selectief mutisme, ontwikkelingen rond het Rijksvaccinatieprogramma (Rotavirus-vaccin, uitbreiding doelgroep HPV) en hulpmiddelen op school voor kinderen met aandachts- en concentratieproblemen.

26 januari 2021 Neonatale kindergeneeskunde ( samen met kindergeneeskunde)
Tijdens deze avond samen met de kindergeneeskunde gaan we in op de neonatale kindergeneeskunde. Welke problemen worden er gezien, wat zijn de typisch klinische en/of radiologische symptomen? Welke kinderen kunnen door de jeugdarts worden gesignaleerd? En waar moeten we dan op letten? En welke beelden zien wij bijna nooit, omdat ze al gesignaleerd en behandeld zijn? En wat kan de rol van de jeugdarts dan zijn

23 maart 2021 Re-integratie na M@zl
M@ZL is een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt. Echter, als deze problematiek eenmaal vroegtijdig is opgepakt, begint het traject van re-integratie pas, waarin vaak de nodige hindernissen genomen moeten worden. We gaan onder andere in op wat jeugdartsen zelf vinden wat hun rol is tijdens het re-integratieproces en we proberen handvatten te geven die u als jeugdarts in de spreekkamer kunt gebruiken bij de re-integratie van schoolverzuimers (merendeel SOLK-problematiek).

25 mei 2021 Motoriek
In 2019 is de nieuwe JGZ richtlijn motorische ontwikkeling gekomen. Daar willen we deze avond aandacht aan besteden. Hoe kunnen we goed kijken naar de motorische ontwikkeling?
Wat zijn alarmsignalen? Wanneer kunnen we afwachten? Wanneer verwijzen we door naar kinderfysiotherapeut? Een kinderarts? Een kinderneuroloog?
We hopen vanuit verschillende invalshoeken en aan de hand van veel beeldmateriaal jullie handvaten mee te geven.

22 juni 2021 De coronapandemie een jaar later
Wat hebben we geleerd van deze pandemie? Verschillende aspecten van de
uitbraak van een pandemie en de consequenties voor bevolking en medewerkers.
Waar liggen knelpunten ?