Jaarprogramma 2021-2022

28 september 2021 Selectief mutisme en Hoofdpijn
Hoe verhoudt selectief mutisme zich tot extreme verlegenheid? Kinderen met selectief mutisme praten thuis wel, maar in andere sociale situaties niet of weinig. Angst blijkt de belangrijkste oorzaak.
Hoofdpijn is een regelmatig terugkerend probleem in de spreekkamer van de jeugdarts en een frequente reden van schoolverzuim. De diverse typen hoofdpijn bij kinderen en jeugdigen komen aan de orde, met specifieke aandacht voor de menstruatiegebonden migraine.

19 oktober 2021 De rol van de jeugdgezondheidszorg bij het voorkomen van depressie en suïcide
We weten inmiddels dat driekwart van alle psychische stoornissen begint vóór het 24ste jaar, en de helft al vóór het 14e jaar. Naast bevorderen van welzijn en geestelijke gezondheid is tijdig signaleren, monitoren, begeleiden en behandelen van depressie en suïcide van groot belang.
Wat kan de jeugdgezondheidszorg betekenen?

23 november 2021 Capita selecta
Ieder jaar zijn er actuele thema’s die de moeite waard zijn om te bespreken.
Op deze avond komen actuele thema’s aan bod, gepresenteerd door AIOSsen (vanuit hun opleiding) of vanuit de Kenniswerkplaats.

25 januari 2022 Voedingstrends en Ondergewicht (samen met kindergeneeskunde)
Op deze avond over voeding komen diverse onderwerpen aan bod.
We krijgen informatie over K-EET, een beweging die in het land bouwt aan veranderingen en versterkingen van de zorg voor kinderen en jongeren met een eetstoornis en hun ouders.
Jonge diabeten, wat zijn de nieuwste behandeltrends? Hoe signaleren we de jonge diabeten?
Zijn er nieuwe inzichten in de endocrinologie, vooral in relatie met voeding?

22 maart 2022 Early life stress
De eerste 1000 dagen – van conceptie tot ongeveer 2 jaar – spelen een belangrijke rol bij ziekte en gezondheid in de toekomst. Op deze avond zullen diverse experts op het gebied van early life stress jullie over de nieuwste onderzoeksresultaten vertellen en tips geven om ieder kind de best mogelijke start te geven.

24 mei 2022 Hoogbegaafdheid en Hypersensitiviteit
Deze avond bespreken we hoogbegaafdheid, maar we bekijken ook hoogsensitiviteit, omdat dit vaak naast elkaar voorkomt. Hoe wordt hoogbegaafdheid gedefinieerd? Welke mogelijkheden en belemmeringen hebben hoogbegaafde kinderen? Welke rol kunnen wij als JGZ spelen in het kader van signalering en advisering? En hoe kunnen hoogsensitieve kinderen ondersteund worden in hun prikkelverwerking?

28 juni 2022 Zorg op de juiste plaats in de keten: afstemming en samenwerking tussen jeugdarts-huisarts-kinderarts
Waar hoort welke zorg thuis? Is er overlap van zorg tussen de jeugdartsen, huisartsen en kinderartsen? Of zijn we juist complementair aan elkaar?
Maken we op de juiste wijze gebruik van elkaars expertise? Of is daar verbetering in mogelijk? Samenwerking kan leiden tot synergie en betere kwaliteit van zorg, maar ook tot efficiency en kostenbeheersing. Vanavond gaan we dit vraagstuk vanuit verschillende kanten benaderen.