23-05-2023 Kinderneurologie (Akenzaal UM)

Tijdens deze PAOG avond brengen een drietal sprekers onderwerpen onder jullie aandacht, die raakvlakken hebben met jeugdgezondheidszorg, de kinderneurologie en neuropsychologie.

Het is waardevol om kinderen met mogelijke ontwikkelingsstoornissen vroeg op te sporen. Immers, dat biedt kansen voor vroege interventie en optimale begeleiding voor kinderen en ouders. Het is echter ook uitdagend. Hoe kunnen we deze kinderen in de JGZ zo vroeg mogelijk signaleren? Hoe helpt het van Wiechenonderzoek daarbij? Welke aanvullende waarde heeft het nieuwe instrument SINDA (Standardized Infant NeuroDevelopmental Assessment)? Roselin van der Torren bespreekt deze vragen en deelt tevens de eerste resultaten van een praktijkonderzoek naar de toepassing van SINDA in de JGZ.

Sylvia Klinkenberg en Jos Hendriksen nemen ons mee in hun vakgebied en slaan zo een brug tussen jeugdgezondheidszorg, kinderneurologie en kinderneuropsychologie. Zij presenteren, op basis van nieuwe inzichten, een aantal ziektebeelden en syndromen vanuit kinderneurologisch en neuropsychologisch perspectief. Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen (CNL), waar beide sprekers werkzaam zijn, richt zich naast patiëntenzorg ook op kennisoverdracht aan professionals in de zorg en in het onderwijs.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Tim Jaspers, arts M&G, profiel Jeugdgezondheidszorg, GGD Limburg Noord
Marjolein Hutten, jeugdarts KNMG, GGD Zuid Limburg

Programma

19.00 – 19.10 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.10 – 20.15 uur
Ontwikkelingsstoornissen vroeg opsporen
Roselin van der Torren
Download de presentatie

20.15 – 20.25 uur
Pauze

20.25 – 22.00 uur
Leren en gedrag bij kinderen en jongeren met neurologische problemen
Sylvia Klinkenberg
Jos Hendriksen

22.00 – 22.10 uur
Vragen en discussie

22.10 uur
Einde

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. R. van der TorrenJeugdarts en van Wiecheninstructeur bij Hecht/GGDHM, aios aM+G-Jeugd 1e fase, lid Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek (LEO) van het NCJ.
Mw. dr. S. KlinkenbergKinderneuroloog MUMC+, CNL Kempenhaeghe
Dhr. dr. J. HendriksenKlinisch psycholoog/ klinisch neuropsycholoog, CNL Kempenhaeghe & Laurentius Ziekenhuis Roermond