23-06-2015 LVB Problematiek

De eerste twee sprekers nemen ons mee in het herkennen van en omgaan met ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij willen ons met een andere bril naar deze groep ouders laten kijken. Herkent u de volgende situaties?
‘Meneer Peters is wel erg laks, hij is onze afspraak alweer niet nagekomen.’ Mogelijk heeft meneer Peters moeite met de planning, die nodig is om op tijd te komen.
‘Mevrouw Van Doorn heeft een brief meegekregen, waarin staat, wat er de volgende keer allemaal meegenomen moet worden. Blijkt dat mevrouw niets bij zich heeft.’ Mogelijk kan ze niet lezen of heeft ze moeite met begrijpend lezen en snapt ze de inhoud van de brief niet.
Vaak zien we ouders met een verstandelijke beperking vooral als lastige mensen. Het zijn de mensen, waar zelfs de meest ervaren medewerkers soms niet mee uit de voeten kunnen. De kans bestaat dat hij/zij gefrustreerd raakt, omdat hij overvraagd wordt en niet aan de verwachtingen kan voldoen. Als u beiden niet weet wat het afwijkende gedrag veroorzaakt, dan ontstaat een gecompliceerde situatie.
‘Lastig voor u, frustrerend voor hen!’

Radar heeft sinds 2006 een protocol ‘Kinderwens en ouderschap’. Uit de behoefte aan specifieke zorg voor ouder(s) met een verstandelijke beperking werd het ‘Ouder en Kind-huis’ te Kerkrade geboren. Na een korte inleiding over het beleid zult u uitleg ontvangen over de ervaringen in de begeleiding van LVB ouders m.b.t. opvoedvraagstukken in het Ouder en Kind-huis.

Programma

19.00 -19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30-19.35uur
Opening door de voorzitter
Agine Bernhard

19.35 – 21.00 uur
‘Lastig voor u, frustrerend voor hen!’
19.35 – 20.15 uur
Marijke van Duijnhoven en
20.15 – 21.00 uur
Drs. Hanneke van Gaal-Timmers
Presentatie 23062015 Van Duijnhoven en Van Gaal

21.00 – 21.45 uur
Kinderwens en ouderschap
Ellen Gelissen en John Soons
Presentatie Hr J Soons 23 juni 2015
Presentatie Mw E. Gelissen 23 juni 2015

21.45 – 22.10 uur
Plenaire discussie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. M. van Dijnhovengedragsdeskundige, MSc, MEE-nml
Mw. drs. H. van Gaal-Timmersgedragsdeskundige, MEE-nt groepen
Mw. E. Gelissengedragskundige, Radar
Hr. J. Soonsarts/medisch adviseur, Radar