24-01-2023 Nieuws uit de kliniek: neonatologie en kinderlonggeneeskunde i.s.m. Kindergeneeskunde

Vanavond presenteren wij U een aantal nieuwe inzichten uit de kliniek, die relevant zijn voor de 0e en de 1e lijn. De avond wordt verzorgd door medewerkers van de neonatologie en de kinderlongziekten.

De beste zorg voor de premature pasgeborene omvat een multidisciplinaire behandeling en lange termijn follow-up samen met hun ouders. De betrokken groep professionals wordt onder andere gevormd door een klinisch psycholoog en een fysiotherapeut. Zij zullen ons informeren over hun rol in dit hele proces. Vervolgens zullen we recente Nederlandse en internationale data van de follow-up van (extreme) prematuren bespreken.
Na de pauze is het motto: “Van zagende zuigelingen tot krakende kleuters”.
Na de nieuwste inzichten rond RSV doen we een opfriscursus respiratoire en fysische diagnostiek in de spreekkamer. Vervolgens komt het verband tussen wheeze en astma aan de orde. Tenslotte wordt de ADEM 2 studie gepresenteerd.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
dr. Rijn Jöbsis, kinderlongarts en dr. Danilo Gavilanes, neonatoloog, MUMC+
drs. Don Houben aM+G, stafarts, GGD Limburg Noord.

Programma

19.00 – 19.10 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.10 – 19.30 uur
Zorg voor prematuren tijdens opname tot follow-up:
de rol van de psycholoog
Megan Janssen
Download de presentatie

19.30 – 19:50 uur
Zorg voor prematuren tijdens opname tot follow-up:
de rol van de fysiotherapeut
Yvonne Crijns
Download de presentatie

19:50 – 20.10 uur
Lange termijn follow-up (extreem) prematuren
Ninke Schrijvers

20.10 – 20.25 uur
Vragen en antwoorden

20.25 – 20.40 uur
Pauze

20.40 – 21.00 uur
Nieuwe inzichten RSV
Rijn Jöbsis
Download de presentatie

21.00 – 21.25 uur
Horen zien en ……. ?
Rijn Jöbsis

21.25 – 21.50 uur
Zagende zuigelingen, Piepende peuters en Krakende kleuters:
Wat is het verband tussen wheeze en astma?
Sophie Kienhorst

21.50 – 22.10 uur
ADEM 2
Moniek van Aarle

22.10 uur
Afsluiting

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. Ninke Schrijverskinderarts - fellow neonatologie, MUMC+.
Mw. drs. Megan Janssenpsychologe, MUMC+.
Mw. Yvonne Crijnskinderfysiotherapeut, MUMC+.
Hr. dr. Rijn Jöbsiskinderlongarts, MUMC+.
Mw. drs. Sophie Kienhorstkinderarts-fellow kinderlongziekten, MUMC+.
Mw. drs. Moniek van Aarlearts-onderzoeker kinderlongziekten, MUMC+.
Hr. prof. dr. Edward Dompelingkinderlongarts, MUMC+.