26-09-2023 Vluchtelingen in de spreekkamer van de JGZ (WEBINAR)

Uit onderzoeken blijkt steeds opnieuw dat vluchtelingen kinderen problemen ervaren op diverse gebieden. Dit loopt van psychosociale problematiek , trauma en verwerking van ervaringen die kinderen hebben meegemaakt. Apart zal aandacht besteed worden aan zorg voor kinderen uit Oekraine

Eerste spreker zal psychosociale problematiek bespreken. Een veel gesignaleerd probleem dat bij vluchtelingen kinderen nog meer op de voorgrond staat. Hoe kunnen we als JGZ hier een antwoord op geven.
De tweede spreker zal toelichten welke impact vluchten kan hebben op de ontwikkeling van kinderen/jongeren en de positie van het gezin. Verder zal zij vertellen over de prevalentie van mentale problemen en het begrip trauma verder uitdiepen. Ook zal er worden stilgestaan bij het versterken van de veerkracht van deze kinderen in het dagelijks leven (school en thuis).
De derde spreker zal aandacht besteden aan het cultuursensitief en traumasensitief begeleiden en stabiliseren van kinderen/jongeren en hun gezinnen. Ook zal zij handvatten bieden om (indien nodig) kinderen/jongeren en gezinnen te motiveren voor (trauma-) behandeling.
Vierde spreker zal de achtergrond van ouders en kinderen uit Oekraïne uitlichten . Deels spelen bij hen vergelijkbare factoren als bij andere vluchtelingen, deels hebben zij uiteraard hun eigen specifieke achtergrond. Dit heeft o.a. invloed op ervaringen en opvattingen over gezondheid(szorg) en (psychosociaal) welzijn. We zullen aan de hand van tips over cultuursensitieve communicatie bespreken hoe je beter kunt aansluiten bij Oekraïense ouders en kinderen.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het digitaal bijwonen van deze avond,
Saskia Wintraeken, arts M&G, jeugdarts GGD Zuid Limburg
Huub Creemers, arts M&G, jeugdarts GGD Zuid Limburg

Programma

19.00 – 19.15 uur
Inloop en aanmelding

19.15 – 20.00 uur
Psychosociale problematiek bij vluchtelingen kinderen.
Bernice Samson

20.00 – 20.40 uur
Trauma bij vluchtelinge kinderen
Phildy Asamoah
Download de presentatie

20.40 – 20.50 uur
Pauze

20.50 – 21.30 uur
Stabilisatie,motivatie en cultuursensitieve zorg
Saphinah Batuusa
Download de presentatie

21.30 – 22.10 uur
Cultuursensitieve zorg voor Oekrainse vluchtelingen
Elize Smal
Download de presentatie

Sprekers

Naam Functie
Mw Drs Bernice SamsonJeugdarts KNMG CJG Rijnmond
Mw. Msc. Phildy Asamoah Projectleider/adviseur Stichting Pharos
Mw. Msc. Saphinah BatuusaGedragswetenschapper bij YOIN
Mw. Elize SmalAdviseur Gezondheid en Migranten Stichting Pharos