27-06-2023 Rol van de JGZ bij overgewicht (Webinar)

Overgewicht is nog steeds een groeiend probleem in onze maatschappij. We weten steeds meer over de oorzaken en nadelige effecten ervan.
Dr. Anita Vreugdenhil deelt met ons de laatste inzichten hierover.
Naar aanleiding van de laatste cijfers en trends leren we hoe groot het probleem overge-wicht nu is, en wat de effecten mogelijk zijn.
In onze provincie is in 2022 het programma Keigezond van start gegaan in een aantal gemeentes. Een van de projectleiders neemt ons mee in de werkwijze van dit project.
Een jeugdverpleegkundige zal haar ervaringen over de rol als centrale zorgverlener met ons delen. Wat gaat er goed? Wat kunnen we ervan leren?

Een andere belangrijk programma in het kader van overgewicht is JOGG. De programma coördinator JOGG van Zuid-Limburg gaat ons vertellen wat de JOGG aanpak inhoudt.

Daarnaast willen we tijdens deze avond ook kijken naar de nieuwste ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen is een maagverkleining bij obese jongeren. Hoe gaat dit? En wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. Inge Tissen, arts M&G, strategisch adviseur publieke gezondheid, GGD Limburg Noord
Mw. drs. Saskia Wintraeken, jeugdarts, arts M&G GGD Zuid Limburg

Programma
19.00 – 19.10 uur
Digitale inloop

19.10 – 20.00 uur
Overgewicht, de laatste cijfers en inzichten
Anita Vreugdenhil

20.00 – 20.25uur
Keigezond Limburg: provinciale aanpak kinderen met overgewicht en diabetes
Ashley Wevers en Nickee Rutten
Download de presentatie

20.25-20.50 uur
Ervaringen van een centrale zorgverlener
Simone Boonen en Antoinette Kec
Download de presentatie

20.50 – 21.00 uur
Pauze

21.10 – 21.40 uur
JOGG aanpak
Githe Clermonts

21.40 – 22.10 uur
Nieuwste ontwikkelingen, discussie
Anita Vreugdenhil

22.10 uur
Afsluiting

Sprekers

Naam Functie
Mw. Prof. Dr. A. VreugdenhilKinderarts MUMC
Mw. G. ClermontsProgramma-coördinator JOGG Zuid Limburg
Mw. N. Rutten Programma coördinator Keigezond Limburg
Mw. A. WeversProgramma coördinator Keigezond Limburg
Mw. S. Boonen Centrale zorgverlener Keigezond Limburg
Mw. A. KecCentrale zorgverlener Keigezond Limburg