28-11-2017 Vragenlijsten in de JGZ

Vragenlijsten zijn een belangrijke bron van informatie voor de individuele JGZ-professional als ook voor het meten van de (volks)gezondheid (monitoring gezondheid). Het gebruik van vragenlijsten is belangrijk in de JGZ om effectief en efficiënt tot een oordeel te komen. Frans Feron zal ingaan op de kennis en ervaring, die nodig zijn voor een verantwoorde interpretatie van de gebruikte vragenlijsten.

Veel organisaties in de JGZ maken gebruik van een triagewerkwijze. In plaats van alle kinderen standaard uit te nodigen voor een contactmoment, worden in het triagemodel enkel nog de kinderen bij de jeugdarts of -verpleegkundige uitgenodigd, bij wie een mogelijk ontwikkelings- of gezondheidsrisico is gesignaleerd. Iedere JGZ-organisatie baseert zich op dit moment op eigen criteria en bepaalt zelf wanneer een kind in aanmerking komt om uitgenodigd te worden. TNO voert een project uit om onderbouwde selectiecriteria voor de triagewerkwijze op te stellen en deze te toetsen op de kwaliteit van signalering. In haar lezing zal Leanthe van Harten van TNO ingaan op dit project en zal ze inzoomen op de vragenlijst, die hoort bij opgestelde selectiecriteria.

Er zijn echter ook beperkingen aan het gebruik van vragenlijsten. Om ze optimaal in te zetten moet het doel van gebruik helder zijn en moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen t.b.v. dat doel, zoals relevantie, vorm, leesbaarheid en acceptatie door de doelgroep. Jeroen de Wilde zal dergelijke aspecten bespreken aan de hand van voorbeelden uit de JGZ, zoals het PGO en (wetenschappelijk) onderzoek in de JGZ.

Programma

19.00 -19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15-20.10 uur
“Vragen staat (niet) vrij…”
Frans Feron
Download de presentatie

20.10-20.55 uur
Het gebruik van vragenlijsten voor triage in de JGZ
Leanthe van Harten
Download de presentatie

20.55-21.10 uur
Pauze

21.10-22.10 uur
Optimaal gebruik van vragenlijsten in de JGZ-praktijk
Clientbeleving, uitdagingen en tips.
Jeroen de Wilde
Download de presentatie

Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Hr. prof. dr. F.J.M. FeronHoogleraar Sociale geneeskunde- jeugdgezondheidszorg UM, arts maatschappij & gezondheid/jeugdarts GGD Zuid Limburg.
Mw. L.V. van HartenMSc MPhil, onderzoeker bij TNO Child Health te Leiden.
Hr. dr. J. A. de WildeAssistant professor LUMC, Dept. Public Health & Primary Healthcare.