27-09-2022 Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling (Webinar)

We starten de avond met casuïstiek die de aandachtsfunctionaris GIA aangereikt krijgen door collega’s. Vervolgens maken we kennis met de “Beweging Limburg tegen Kindermishandeling” en wat er vanuit die beweging gedaan wordt.

Anne-Marie Niekamp neemt ons mee in het werk van het adviesteam “Over de grens”, dat JGZ en scholen adviseert bij seksueel grensoverschrijdend gedrag bij scholieren (in Limburg). Aan de hand van casuïstiek laat ze de aanpak van het adviesteam zien, met extra aandacht voor online seksueel grensoverschrijdend gedrag en grensoverschrijdend gedrag bij jongeren met een verstandelijke beperking of een autisme stoornis. Ook zal ze de recent gemaakte verwijsschema’s voor alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreken.

Uit cijfers blijkt dat seksueel misbruik van kinderen veel voorkomt en grote impact heeft. Desondanks signaleren professionals het te weinig en krijgen veel slachtoffers te maken met ongeloof. Dat komt mede omdat de meeste kinderen die seksueel misbruikt zijn, hun herinneringen wegstoppen en hun verhaal niet delen uit angst, schuld en schaamte. De grootste behoefte na een onthulling is steun en geloofd worden. Toch is dit vaak niet het geval. Vertellen kan helpend zijn, als kinderen een steunende reactie krijgen van hun ouders en omgeving. Maar als ze de schuld in de schoenen geschoven krijgen (victim blaming), niet geloofd worden of andere negatieve reacties krijgen, dan kan dat juist schadelijk zijn.
Iva Bicanic presenteert de laatste stand van zaken over forensische, medische en psychologische aspecten van seksueel trauma, onderbouwd door bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Ook zal Iva ingaan op dilemma’s rondom signaleren, de psychische impact van seksueel misbruik en de mogelijkheden voor de behandeling van kinderen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik en de rol van ouders in de begeleiding van hun kind. Bovendien wordt ingegaan op de behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik in de vroege jeugd en welke behandelstrategieën daarbij kunnen worden toegepast, ook als er sprake is van dissociatie of ernstige co-morbiditeit.
Deelnemers krijgen ook informatie over hoe plegers denken en te werk gaan.

Programma
19.00 – 19.10 uur
Digitale ontvangst

19.10 – 19.15 uur
Welkom

19.15 – 19.40 uur
Casuistiek
Drs. Nicky Platte en drs. Yvette Heitzer
Download de presentatie

19.40 – 19.55 uur
Beweging Limburg tegen kindermishandeling
Drs. Beppie Ortmans
Download de presentatie

19.55 – 20.00 uur
Pauze

20.00 – 21.00 uur
Over de grens: wat te doen bij (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren
Dr. Anne-Marie Niekamp
Download de presentatie

21.00 – 21.10 uur
Pauze

21.10 – 22.10 uur
Seksueel misbruik bij kinderen
‘Het gaat niet om de spin of de vlieg, maar om het web’
Dr. Iva Bicanic
Download de presentatie

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
drs. Saskia Wintraeken, arts M&G, GGD Zuid Limburg.
drs. Lieke Amkreutz, jeugdarts KNMG, GGD Zuid Limburg.

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs Nicky PlatteJeugdarts KNMG, Aandachtsfunctionaris GIA, GGD ZL.
Mw. drs Yvette HeitzerJeugdarts KNMG, Aandachtsfunctionaris GIA, GGD ZL.
Mw. drs. Beppie OrtmansProjectleider Beweging Limburg tegen Kindermishandeling, Projectleider Geweld hoort nergens Thuis.
Mw. dr. Anne-Marie NiekampArts M+G, infectieziektebestrijding KNMG, aantekening seksuologie NVVS. Werkzaam bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid en lid van het adviesteam seksueel grensoverschrijdend gedrag van “Over de grens” bij de GGD Zuid Limburg.
Mw. dr. Iva BicanicStudeerde bewegingswetenschappen en psychologie aan de VU Amsterdam en is thans werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut, onderzoeker en docent. Ze is hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht en boegbeeld van het Centrum Seksueel Geweld.