26-03-2024 Kinderen en beeldschermen, het lijken wel magneetjes.. (Webinar)

Kinderen brengen steeds meer tijd zittend door. Zowel thuis als op school en vaak achter een beeldscherm. Welke invloed heeft dit op kinderen en jongeren? Zowel fysiek (denk aan visus, houding- en bewegingsapparaat) als ook sociaal emotioneel. Hoe kun je er als professional of ouder goed advies over geven? De sprekers van deze avond nemen jullie mee in de meest recente ontwikkelingen. Vanuit een positieve insteek over dit actuele onderwerp wordt ingegaan op zowel de negatieve gevolgen als ook de voordelen, aangevuld met een vleugje zelfreflectie. Want we hebben het dan wel over kinderen en jongeren, maar wat voor voorbeeld geven wij als volwassenen?
Deze avond wordt verzorgd door Renate Cazemier en Yolanda van Hoorn. Beide professional, ieder vanuit het eigen vakgebied; Yolanda van “Zit met Pit!” weet alles over de fysieke kant van het verhaal, terwijl Renate als mediacoach als geen ander kan vertellen over de sociaal-emotionele gevolgen van het online leven en wat voor tips je als professional kunt geven, zoals bijvoorbeeld hoe ouders op een positieve manier afspraken kunnen maken met hun kind over schermtijd. Een online avond over de gevolgen van beeldschermgebruik… dat geeft nu al stof om over na te denken.

Programma

19.00 – 19.10 uur
Digitale inloop

19.10 – 19.40 uur
Feiten en cijfers schermgedrag | Fysieke gevolgen
Yolanda van Hoorn
Download de presentatie Blok 1 -Feiten en cijfers-Yolanda

19.40 – 20.10 uur
Sociaal-emotionele gevolgen schermgebruik | Voor- en nadelen
Renate Cazemier
Download de presentatie Blok 2 – Sociaal emotioneel – Renate

20.10 – 20.20 uur Pauze

20.20 – 21.05 uur
Wat gaan we er aan doen? | Preventie en gedragsverandering
Yolanda van Hoorn en Renate Cazemier
Download de presentatie Blok 3 – Preventie – Renate

21.05 – 21.15 uur Pauze

21.15 – 22.00 uur
Hoe kunnen we ouders helpen? Tips en adviezen
Yolanda van Hoorn en Renate Cazemier
Download de presentatie Blok 4 – Tips en Adviezen Ouders – Renate

22.00 – 22.10 uur
Take home messages
Yolanda van Hoorn en Renate Cazemier
Download de presentatie Blok 4 – Tips en Adviezen Scholen – Yolanda

22.10 uur Afsluiting

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. Inge Tissen, arts M+G, strategisch adviseur publieke gezondheid, GGD Limburg Noord.
Mw. drs. Saskia Wintraeken, arts M+G, jeugdarts GGD Zuid Limburg.

Sprekers

Naam Functie
Mw. Yolanda van HoornOefentherapeut Cesar en eigenaar ‘Zit met Pit!’
Mw. Renate CazemierMediacoach en eigenaar ‘Wijs in media’